Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Unipetrol vykázal za rok 2018 zisk bezmála 9 miliard Kč
Velikost textu:  A AA
Unipetrol vykázal za rok 2018 zisk bezmála 9 miliard Kč

24-01-2019  

  • Tržby skupiny Unipetrol činily 130,8 mld. Kč
  • Čistý zisk dosáhl úrovně 9 mld. Kč, provozní zisk EBITDA LIFO 13,8 mld. Kč
  • Investice dosáhly 7,9 mld. Kč
  • Zaúčtování rozpuštění opravných položek k fixním aktivům skupiny v netto hodnotě 5 miliard korun
  • Benzina provozuje již 409 čerpacích stanic, svůj tržní podíl zvýšila na 23,2 %
Praha, 24. ledna 2018 – Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2018. Unipetrol zvýšil meziročně své tržby o 7 procent na 130,8 miliardy Kč. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 13,8 miliardy Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl o 4 procenta na 9 miliard Kč. Hospodářské výsledky byly zásadně pozitivně ovlivněny zaúčtováním zrušení opravných položek vytvořených v minulosti k fixním aktivům skupiny (impairment) v netto hodnotě 5 miliard korun. Oproti minulým letům se ale projevil celoročně zhoršený stav makroekonomického prostředí, zejména rostoucí cena ropy a z toho plynoucí nižší marže v rafinérské i petrochemické části.

Investice v roce 2018 dosáhly výše 7,9 mld. Kč. Směřovaly zejména do výstavby nové polyetylenové jednotky PE3 a nové plynové kotelny etylenové jednotky v Litvínově, do plánované šestitýdenní údržby rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Mezi klíčové projekty z ostatních investičních aktivit ve všech areálech skupiny Unipetrol patřila probíhající rekonstrukce teplárny T700 v Litvínově a výstavba nové plynové kotelny v Neratovicích. V maloobchodním segmentu směřovaly investice do pokračující modernizace čerpacích stanic Benzina, zejména rozvoje občerstvení Stop Cafe.

Začátkem října se stal naším jediným vlastníkem mezinárodní koncern PKN Orlen. Stabilita a silné zázemí našeho vlastníka, podnikajícího ve stejném oboru jako my, je zárukou pro další náš růst,“ řekl Krzysztof Zdziarski, generální ředitel společnosti Unipetrol a dodal: „V uplynulém roce jsme mohutně investovali do modernizace a rozvoje našich výrobních zařízení v celé skupině. Investice za 8 miliard korun jsou druhým největším investičním objemem za posledních deset let. Během uplynulých tří let jsme do modernizace a rozšiřování výrobních zařízení ve skupině investovali přes 26 miliard korun.“

Objem zpracované ropy činil 7,5 milionů tun. Výrobní kapacity v rafinérské části Unipetrolu byly využity na 86 %, v petrochemické části na 81 %. Prodejní objemy rafinérských produktů dosáhly výše 6,3 milionů tun a petrochemických produktů úrovně 1,9 milionů tun.

V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace čerpacích stanic Benzina a rozvoje konceptu občerstvení Stop Cafe, které je již dostupné na 270 stanicích ze současných 409 čerpacích stanic. Unipetrol pokračoval v postupném posilování vedoucí pozice značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když zvýšil její tržní podíl na 23,2 % (k 31. říjnu 2018).
Konsolidované neauditované finanční výsledky skupiny Unipetrol (mil. Kč)
 
M12 2017
M12 2018
Meziroční rozdíl
Výnosy
122 478 
130 768 
+7 %
EBITDA LIFO
14 817
13 779
-7 %
EBITDA
 14 954
13 079
-13 %
EBIT
  12 045
9 756
-19 %
Čistý zisk
8 659
8 978
+4 %
 

 _______________________________________________________________________________________________________________
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina, která je s počtem 405 stanic největším řetězcem v Česku. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes 131 miliard Kč a zaměstnává více než 4 600 lidí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Kontakt:
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL