Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL, a.s.
Velikost textu:  A AA
Nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL, a.s.

28-08-2018  

Společnost UNIPETROL, a.s. (dále jen „UNIPETROL“) oznamuje, že valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s., konaná dne 28. srpna 2018, přijala rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL na společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (dále jen PKN ORLEN S.A.), akciovou společnost založenou a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsanou v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860, jako hlavního akcionáře dle § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích.

Dle uvedeného rozhodnutí valné hromady poskytne společnost PKN ORLEN S.A., za podmínek stanovených tímto rozhodnutím valné hromady a příslušnými právními předpisy, ostatním akcionářům společnosti UNIPETROL, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti UNIPETROL, peněžité protiplnění ve výši 380 Kč za jednu akcii společnosti UNIPETROL.

Důležité upozornění

Dle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k ostatním akciím společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN S.A. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku. Společnost UNIPETROL zveřejní informaci ohledně dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku formou regulatorního oznámení.

V Praze, 28 srpna 2018 
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 33/2018

Pro více informací o společnosti UNIPETROL kontaktujte oddělení vztahů s investory:

Tel.: +420 225 001 488 
IR@unipetrol.cz | Investor relations web page​
 
______________________________________________________________________________________________________________
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina, která je s počtem 402 stanic největším řetězcem v Česku. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes 122 miliard Kč a zaměstnává více než 4 600 lidí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
 
 
Kontakt:
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Unipetrol
telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

​ ​​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL