Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Vztahy s investory/  Finanční výsledky
Velikost textu:  A AA
Finanční výsledky

Hlavní finanční data: 2017

Ziskovost jednotka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celý rok (auditováno)
Tržby mil. Kč 29 850 31 181 30 904 30 543
Hrubý zisk mil. Kč 3 306 3 358 3 322 2 240
EBITDA LIFO mil. Kč 3 617 6 543 4 312 1 245
EBITDA mil. Kč 3 971 6 055 2 932 1 996
Downstream EBITDA LIFO mil. Kč 3 365 6 149 3 058 915
Downstream EBITDA mil. Kč 3 719 5 660 2 578 1 665
Maloobchod EBITDA LIFO mil. Kč 265 415 370 344
Maloobchod EBITDA mil. Kč 265 415 370 344
Ostatní EBITDA mil. Kč -14 -21 -16 -13
EBIT mil. Kč 3 328 5 345 2 239 1 133
Čisté finanční výnosy (náklady) mil. Kč -33 -701 -413 -274
Zisk/Ztráta před zdaněním mil. Kč 3 295 4 644 1 826 859
Daň z příjmů mil. Kč -469 -1 071 -303 -122
Zisk/Ztráta za období mil. Kč 2 826 3 573 1 523 737
Zisk na akcii (v Kč) 15,58 19,72 8,40 4,05

 

 

Hlavní nefinanční data: 2017

Provozní data jednotka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celý rok (auditováno)
Rafinérie - objem zpracované ropy tis. tun 1 923 2 081 2 120 1 771
Rafinérie - využití kapacit % 88 96 97 81
Prodejní objemy rafinérských produktů včetně maloobchodu (Benzina) tis. tun 1 579 1 795 1 801 1 656
Prodejní objemy petrochemických produktů tis. tun 456 500 525 511
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL