Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Vztahy s investory/  Regulatorní oznámení/  Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016
Velikost textu:  A AA
Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016

26-04-2017  

UNIPETROL, a.s. (“Unipetrol”, “Společnost”) informuje, že představenstvo Společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 26. dubna 2017 navrhnout Valné hromadě Společnosti použití částky 1 505 078 541,20 Kč k výplatě dividendy (což představuje 8,30 Kč na jednu akcii Společnosti), a to následujícím způsobem:

* 47 358 727,78 Kč ze zisku společnosti Unipetrol za rok 2016; a
* částku 1 457 719 813,42 Kč, která bude vyplacena z nerozděleného zisku Společnosti.
 
Podle Stanov Společnosti je rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku shodný s rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě, což je sedmý (7.) kalendářní den předcházející dni konání Valné hromady.
 
Návrh představenstva bude předložen k přezkoumání dozorčí radě Společnosti a Valné hromadě společnosti Unipetrol, která o návrhu učiní konečné rozhodnutí.
 

V Praze, 26. dubna 2017
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 11/2017
 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL