Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Vztahy s investory/  Regulatorní oznámení/  Oprava regulatorního oznámení č. 8/2017
Velikost textu:  A AA
Oprava regulatorního oznámení č. 8/2017

15-03-2017  

UNIPETROL, a.s. (“Unipetrol”) tímto oznamuje, že v textu a přiložené prezentaci k regulatornímu oznámení č. 8/2017 (“Strategie skupiny Unipetrol”) ze dne 14. března 2017 byly následující redakční chyby:
Text regulatorního oznámení:
Strana č. 2, Tabulka 3. Makroekonomické předpoklady
- je zde:
Makroekonomický faktor
Jednotka
Průměr 2017-2018
Modelová rafinérská marže Unipetrolu
USD/barel
4,7
Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu
EUR/tunu
541
Cena ropy Brent
USD/barel
55
Brent/Ural diferenciál
USD/barel
2,2
Ceny CO2 emisních povolenek
EUR/tunu
6,5
Reálný růst HDP v České republice
% oproti předchozímu roku
2,3
CZK/USD směnný kurz
CZK/USD
24,6
CZK/EUR směnný kurz
CZK/EUR
27,1
Inflace
%
2,1 %

- mělo zde být:
Makroekonomický faktor
Jednotka
Průměr 2017-2018
Modelová rafinérská marže Unipetrolu
USD/barel
2,3
Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu
EUR/tunu
686
Cena ropy Brent
USD/barel
55
Brent/Ural diferenciál
USD/barel
2,2
Ceny CO2 emisních povolenek
EUR/tunu
6,5
Reálný růst HDP v České republice
% oproti předchozímu roku
2,3
CZK/USD směnný kurz
CZK/USD
24,6
CZK/EUR směnný kurz
CZK/EUR
27,1
Inflace
%
2,1%

Prezentace:
Strana č. 29, Makroekonomické předpoklady
- je zde:
Makroekonomický faktor
Jednotka
Průměr
2014-2016
Průměr
2017-2018
Modelová rafinérská marže Unipetrolu
USD/barel
6,4
4,8
Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu
EUR/tunu
541
541
Cena ropy Brent
USD/barel
65
55
Brent/Ural diferenciál
USD/barel
2,1
2,2
Ceny CO2 emisních povolenek
EUR/tunu
6,4
6,5
Reálný růst HDP v České republice
% oproti předchozímu roku
2,5
2,3
CZK/USD směnný kurz
 
23,2
24,6
CZK/EUR směnný kurz
 
27,0
27,1
Inflace
%
1,0%
2.,%

 

 
- mělo zde být:

Makroekonomický faktor
Jednotka
Průměr
2014-2016
Průměr
2017-2018
Modelová rafinérská marže Unipetrolu
USD/barel
3,2
2,3
Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu
EUR/tunu
774
686
Cena ropy Brent
USD/barel
65
55
Brent/Ural diferenciál
USD/barel
2,1
2,2
Ceny CO2 emisních povolenek
EUR/tunu
6,4
6,5
Reálný růst HDP v České republice
% oproti předchozímu roku
3,2
2,3
CZK/USD směnný kurz
 
23,3
24,6
CZK/EUR směnný kurz
 
27,3
27,1
Inflace
%
0,5%
2,1%
 
 
Všechny ostatní části včetně strategických cílů (EBITDA LIFO) zůstaly nezměněné.
 
 
Opravená verze regulatorního oznámení č. 8/2017 ze den 14. března 2017 (včetně opravených příloh):
 
Strategie skupiny UNIPETROL
14-03-2017
 
UNIPETROL, a.s. (“Unipetrol”, “Společnost”) tímto informuje, že dne 14. března 2017 představenstvo a dozorčí rada schválily dokument “Strategie skupiny Unipetrol” (“Strategie”).
 
Celý text regulatorního oznámení s přiloženou prezentací je k dispozici na následujících odkazech:

 V Praze, 14. března 2017         
 UNIPETROL, a.s.
 Regulatorní oznámení č. 8/2017

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL