Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Zodpovědná firma/  Životní prostředí a bezpečnost
Velikost textu:  A AA
Životní prostředí a bezpečnost

Společnost Unipetrol se v roce 1999 přihlásila k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care. V letech 2000, 2003, 2005, 2007, 2011 a 2014 společnost opakovaně obhájila své závazky z plnění programu vyplývající a Svazem chemického průmyslu (SCHP ČR) jí bylo na základě úspěšné veřejné obhajoby propůjčeno oprávnění užívat logo programu.

S ohledem na charakter společnosti (centrála průmyslové skupiny Unipetrol) UNIPETROL, a.s., zahrnula do hodnocení rovněž aktivity a výsledky společností skupiny Unipetrol. Program Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care dále plní a pravidelně obhajuje společnost Unipetrol Doprava. Společnosti Unipetrol RPA, Česká rafinérská, Paramo a Unipetrol Services vzhledem k tomu, že již nejsou členy SCHP, nemají právo užívat logo Responsible Care, ale přes to však principy programu plní. Oprávnění užívat logo programu Responsible Care pro Unipetrol končí v říjnu 2017.

Významným faktorem ochrany životního prostředí je aplikace a kontrola dodržování systémů řízení. Unipetrol RPA zavedl a certifikoval environmentální systém řízení (EMS), řízení kvality (QMS) a řízení bezpečnosti při práci, které jsou zárukou systémového přístupu k ochraně životního prostředí. Tyto aktivity doplňuje a rozšiřuje účast v mezinárodním programu chemického průmyslu Responsible Care, který se v České republice realizuje pod názvem Odpovědné podnikání v chemii.

Podrobné informace o stavu a vývoji vlivů aktivit skupiny na životní prostředí jsou pravidelně publikovány ve Společné zprávě o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol (do roku 2006 Společné environmentální zprávě). Zprávy o plnění programu Odpovědného podnikání v chemii (Responsible Care) jsou veřejně projednávány se zástupci odborových organizací a místních  a regionálních samospráv.

Zástupci vedení společností skupiny Unipetrol veřejnost na zasedáních zastupitelstva sousedících obcí informují o vlivu jednotlivých provozů na okolní životní prostředí. Dále jsou organizovány Dny otevřených dveří a setkání se starosty obcí regionu, při nich se účastníci mohou seznámit se všemi aktivitami firem, včetně oblasti ochrany životního prostředí.

Ekologické centrum Most a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Otevřenému a proaktivnímu dialogu v oblasti ochrany životního prostředí napomáhá také Ekologické centrum Most a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Posláním obou center je aktivní a objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel a ekologická výchova. Skupina Unipetrol dlouhodobě spolupracuje s oběma institucemi a podporuje jejich činnost.
 

Zarybnění řeky Bíliny – spolupráce s Českým rybářským svazem

Od roku 2010 přispívá Unipetrol ke zlepšení zarybnění řeky Bíliny. V uplynulých letech se jednalo o výsadbu několik metrických centů ryb, zejména kapra, jelce jesena, plotice obecné, perlína ostrobřichého, okouna říčního, karase obecného a cejna velkého.

Vice informací

Sokol stěhovavý v Chemparku Záluží

Unipetrol chrání sokola stěhovavého, který se usadil přímo v zálužském Chemparku. Z připravené hnízdící budky tak sokoli vyvedli první mladé.

Vice informací

Dobrovolníci pomáhají Krušným horám

V rámci Dobrovolnický dní (více zde) pomáhali zaměstnanci skupiny Unipetrol prostřednictvím Nadačního fondu Obnova Krušnohoří s jarním úklidem přírody a také se zapojili do úklidu Krušnohorského lidového domu, v němž se nachází stálá muzejní expozice o životě horalů žijících v Krušných horách před sto lety.​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL