Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Zodpovědná firma/  Životní prostředí a bezpečnost
Velikost textu:  A AA
Životní prostředí a bezpečnost

Společnost Unipetrol se v roce 1999 přihlásila k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care. V letech 2000, 2003, 2005, 2007, 2011 a 2014 společnost opakovaně obhájila své závazky z plnění programu vyplývající a Svazem chemického průmyslu (SCHP ČR) jí bylo na základě úspěšné veřejné obhajoby propůjčeno oprávnění užívat logo programu.


S ohledem na charakter společnosti (centrála průmyslové skupiny Unipetrol) UNIPETROL, a.s. zahrnula do hodnocení rovněž aktivity a výsledky jednotlivých společností skupiny Unipetrol. Oprávnění užívat logo programu Responsible Care bylo na základě úspěšné veřejné obhajoby v roce 2014 opakovaně propůjčeno společnostem Unipetrol a Unipetrol Doprava. Společnost Unipetrol RPA bude po obnovení členství v SCHP ČR v roce 2016 opakovaně obhajovat právo používat logo Responsible Care v roce 2017. Společnost Paramo již není členem Svazu chemického průmyslu ČR, proto oprávnění nevyužívá, ačkoliv principy i nadále plní. Oprávnění užívat logo programu Responsible Care pro Unipetrol končí v říjnu 2017.

Významným faktorem ochrany životního prostředí je aplikace a kontrola dodržování jednotlivých prvků systémů řízení. Společnost Unipetrol zavedla a certifikovala environmentální systém řízení (EMS) dle ISO 14001, systém řízení kvality (QMS) dle ISO 9001 a systém řízení bezpečnosti při práci (HSMS) dle OHSAS 18001, které jsou mimo jiné zárukou systémového přístupu k ochraně životního prostředí. Tyto aktivity doplňuje a rozšiřuje účast v mezinárodním programu chemického průmyslu Responsible Care, který se v České republice realizuje pod názvem Odpovědné podnikání v chemii.

Podrobné informace o stavu a vývoji vlivů aktivit skupiny na životní prostředí jsou pravidelně publikovány ve Společné zprávě o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol (do roku 2006 Společné environmentální zprávě). Zprávy o plnění programu Odpovědného podnikání v chemii (Responsible Care) jsou projednávány se zástupci odborových organizací a místních  a regionálních samospráv.

Zástupci vedení skupiny Unipetrol veřejnost informují na zasedáních zastupitelstva sousedících obcí o vlivu jednotlivých provozů na okolní životní prostředí. Dále jsou organizovány dny otevřených dveří a setkání se starosty obcí regionu, při nich se účastníci mohou seznámit se všemi aktivitami, a to včetně oblasti ochrany životního prostředí.


Ekologické centrum Most a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Otevřenému a proaktivnímu dialogu v oblasti ochrany životního prostředí napomáhají také Ekologické centrum Most a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, které zahájily svou činnost v roce 2000, resp. 2007 díky podpoře firem Unipetrol RPA a Česká rafinérská. Posláním obou center je aktivní a objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel a ekologická výchova. Skupina Unipetrol dlouhodobě spolupracuje s oběma institucemi a podporuje jejich činnost.

 

Zarybnění řeky Bíliny – spolupráce s Českým rybářským svazem

Od roku 2010 přispívá Unipetrol ke zlepšení zarybnění řeky Bíliny. V uplynulých letech se jednalo o výsadbu několik metrických centů ryb, zejména kapra, jelce jesena, plotice obecné, perlína ostrobřichého, okouna říčního, karase obecného a cejna velkého.

Sokol stěhovavý v Chemparku Záluží

Unipetrol chrání sokola stěhovavého, který se usadil přímo v zálužském Chemparku, celkem se narodilo již 18 mláďat.

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL