Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Blog Adama Czyżewského/  Petrochemie má budoucnost
Velikost textu:  A AA
Petrochemie má budoucnost

04-10-2019  

 

 

 
Žijeme ve světě, kterému vládnou plasty – téměř každý předmět naší každodenní potřeby je vyroben z plastu nebo obsahuje plastové části. Nahromaděný plastový odpad se stal závažným ekologickým problémem, jehož řešení nebude jednoduché a bude trvat dost dlouhou dobu.

Emoce, které obklopují problematiku plastového odpadu, nabírají na intenzitě rychleji než snaha porozumět tomu, jak zajistit jeho účinnou likvidaci prospěšnou pro životní prostředí a klima. Petrochemický průmysl spolupracuje s vědci a výzkumníky na nalezení dlouhodobých řešení, jejichž výhody by převážily nad nevýhodami. Veškeré tyto strategie se musejí opírat o správnou diagnostiku problému. Přestože výroba petrochemických produktů patří mezi rychle rostoucí odvětví průmyslu, jsou znalosti a informace o tomto oboru přístupné jen malému okruhu lidí a k veřejnosti se dostávají mnohem pomaleji než ony emoce.

My v PKN ORLEN jsme na petrochemické výrobky odborníci – sledujeme nejnovější vědecké poznatky a stavíme na nich obchodní strategie. Rozhodli jsme se, že se o tyto informace podělíme, abychom mohli ve veřejné debatě nastolit správný směr, jelikož intuitivní řešení, jakým je plošný zákaz výroby plastů, se zdá být výhodné jen na pohled.

Je papírová taška pro životní prostředí lepší než plastová? Výroba obou typů po sobě v přírodě zanechává stopu v podobě emisí a znečištění. Podle nejrůznějších studií je třeba papírovou tašku použít pětkrát až 44krát, aby byl její dopad na životní prostředí v porovnání s jednorázovými plasty nižší. Oproti všeobecnému přesvědčení není každý plast organického původu biologicky rozložitelný a naopak. Pro rozklad biologického plastu v přírodě musí být splněna celá řada podmínek včetně vhodné teploty a vlhkosti. Pokud tyto podmínky splněny nejsou, může proces rozkladu trvat až stovky let.

Mezi tématy aktuálních debat o budoucnosti petrochemických výrobků bývají zmiňovány různé koncepty odklonu od ropy kvůli emisím znečišťujících látek. Hledání alternativ je tou správnou cestou, ale nalezení optimálního řešení zůstává skutečnou výzvou. Neměli bychom zapomínat, že ropa a zemní plyn jsou široce dostupné komodity, které můžeme těžit a zpracovávat na praktické produkty způsobem, jenž je šetrnější k životnímu prostředí a klimatu, než tomu je u jiných surovin. Vzhledem k současným poznatkům se zdá, že nejsme schopni ropu ani zemní plyn nahradit jinou, ekologičtější surovinou. Pokud petrochemický průmysl nedokáže nalézt náhradu za ropu a zemní plyn, tak proč nezakázat celou výrobu plastů? Odpovědnost za plastový odpad ale nenese jen jeho producent, ale i výrobce koncových výrobků, veřejnost a místní úřady.

Víme velmi dobře, že bez plastů se v řadě oblastí života a ekonomiky neobejdeme. Platí to zejména pro obory, jež vznikly v návaznosti na vynález plastu, například elektroniku. Vzhledem k množství odpadu, který nyní vyhazujeme, nikoli vyprodukujeme, by mohlo být řešením problému s odpadem jeho opětovné využití a správná recyklace, tj. přechod od lineární k oběhové ekonomice. Těmito otázkami se zabývá zpráva PKN ORLEN s názvem „Petrochemie má budoucnost“, která bude zveřejněna na naší webové stránce www.napedzamyprzyszlosc.pl dne 7. října. Rádi bychom také přizvali účastníky kongresu 590 k účasti na diskusním panelu se stejným názvem, k debatě s odborníky a k převzetí tištěné verze zprávy.
 

 
Autor: Adam B. Czyżewski, hlavní ekonom PKN Orlen

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL