Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Mýty a fakta o cenách pohonných hmot v Česku
Velikost textu:  A AA
Mýty a fakta o cenách pohonných hmot v Česku

​​1. ​​​​​​​​​​Válka na Ukrajině nemá na ceny pohonných hmot vliv 

Válka na Ukrajině má za následek významné snížení dovozu hotových paliv (benzinu a nafty) z Ruska do EU. Nedostatek dovozu pohonných hmot z Ruska zvýšil jejich ceny v Evropě o 71 % u benzinu a o 59 % u nafty (Reuters, Platts). Toto zvýšení se týká všech evropských zemí dovážejících pohonné hmoty. 


2. ORLEN Unipetrol rozhoduje o cenách pohonných hmot  

Velkoobchodní ceny pohonných hmot v Česku a celé Evropě se určují především na základě kotací hotových paliv, tj. benzínu, nafty a LPG, na evropských burzách. Tyto kotace nejsou určovány jednotlivými ropnými společnostmi, ale tržními faktory, tj. vztahem mezi nabídkou a poptávkou.


3. ORLEN Unipetrol zvyšuje ceny pohonných hmot

Pohonné hmoty jsou regionálním produktem a jejich dovoz a vývoz je v rámci EU volný. Jednostranné snížení velkoobchodních cen by vedlo ke zvýšení vývozu pohonných hmot z Česka do jiných zemí, kde by pohonné hmoty byly významně dražší, a tím k jejich nedostatku na českém trhu. Antimonopolní zákony navíc nařizují velkoobchodní prodej pohonných hmot za podobné ceny pro všechny účastníky na trhu. 


4. ORLEN Unipetrol je monopolním hráčem na českém trhu  

Český trh s pohonnými hmotami je otevřený. Dováží se zhruba 40 až 50 procent hotových paliv a to převážně ze Slovenska, Německa, Polska a Rakouska. Dovoz pohonných hmot v rámci EU může probíhat volně, bez celních překážek. 


5. Modelová rafinační marže ukazuje velikost zisku společnosti 

Společnost ORLEN Unipetrol modelovou marži nesnižuje, ani nezvyšuje. Modelová rafinační marže je tržní měřítko hodnoty, které rafinérie dosahují přeměnou ropy na hotové ropné produkty. Není ukazatelem zisku společnosti ani cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. Jedná se o zjednodušený ukazatel určený především pro investory, který funguje na základě konkrétních čísel, tj. celosvětových tržních kotací cen ropy a hotových paliv, nezávislých na ropných společnostech. Modelové marže se chovají u všech koncernů v regionu stejně, liší se pouze struktura výroby jednotlivých společností.


6. Ceny pohonných hmot musí úzce korelovat s kupní silou v dané zemi  

Trh s pohonnými hmotami je regionálním trhem, kde se zboží může volně pohybovat do jiných zemí bez ohledu na její kupní sílu. Hlavní složky cen pohonných hmot, tedy ropa, elektřina a plyn, představují tržní ceny a u všech výrobců v regionu se pohybují na podobné úrovni bez ohledu na výši průměrného výdělku v zemi. 


7. Ceny u čerpacích stanic rostou, i když ceny ropy zůstávají stabilní   

Velkoobchodní ceny pohonných hmot v Česku a Evropě se určují především na základě kotací hotových paliv, tj. benzínu a nafty, na mezinárodním trhu. Pro naši zemi a západní Evropu je to trh ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antverpy). Vzhledem k tomu, že automobily jezdí na pohonné hmoty, nikoli na ropu, nemá cena ropy přímý vliv na cenu pohonných hmot. Pokud nabídka pohonných hmot na trhu nedokáže udržet krok s poptávkou, je mechanismem, který reguluje trh, cena. Od začátku války vzrostly ceny hotového benzínu přibližně o 71 % a nebývale se odchýlily od cen ropy.


8. Čerpací stanice ORLEN nabízejí pohonné hmoty za vysoké ceny.

Síť ORLEN zahrnuje bezmála 440 čerpacích stanic po celém Česku. Jsou lokalizovány ve velkých i malých městech a vesnicích, na hlavních i vedlejších silnicích, v menší či větší vzdálenosti od konkurenčních čerpacích stanic, a proto se cena na jednotlivých stanicích lokalitu od lokality přirozeně liší. Ve všech případech udržujeme ceny, které zohledňují expozici dané čerpací stanice a rozsah nabízených služeb. Na bezobslužných expresních čerpacích stanicích nabízíme pohonné hmoty za ceny plně srovnatelné s nízkonákladovou konkurencí. Navíc majitelé slevových tankovacích karet TANKARTA ​Easy využívají dodatečné zákaznické slevy ve výši až 1 Kč na každý litr.


​​​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL