Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Unipetrol v loňském roce investoval na ochranu životního prostředí bezmála 2 miliardy korun
Velikost textu:  A AA
Unipetrol v loňském roce investoval na ochranu životního prostředí bezmála 2 miliardy korun

06-08-2019  

Praha, 6. srpna 2019 – Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol věnuje dlouhodobě velký důraz na ochranu životního prostředí. V roce 2018 vynaložila na investiční a provozní náklady spojené s ochranou životního prostředí částku 1,87 miliardy korun, což je nejvíce v historii. Za posledních pět let tato částka dosáhla 6,7 miliardy korun.
 
„Během 15 let jsme snížili množství emitovaných znečišťujících látek o více než 95 %, instalovali jsme řadu technologií zachycujících a likvidujících tyto látky a odstavili jsme některá starší výrobní zařízení,“ upřesňuje Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO společnosti Unipetrol.
 
Celkové náklady na ochranu životního prostředí v roce 2018 za celou skupinu Unipetrol dosáhly 1,87 miliardy korun a zahrnovaly environmentální investiční a provozní náklady, náklady na sanaci starých ekologických škod, poplatky za znečišťování ovzduší a za vypouštění odpadních vod, za ukládání odpadů na skládkách, tvorbu rezervy na rekultivaci skládek a náhrady za imisní škody na lesích.
 
Investiční náklady na ochranu životního prostředí v roce 2018 dosáhly 718 milionů korun, což je čtyřnásobek částky za rok 2017. Mezi nejdůležitější události z hlediska ochrany životního prostředí patří především výstavba nové kotelny etylenové jednotky v chemickém závodě v Litvínově, instalace technologií pro snižování emisí oxidů dusíku a oxidů síry na teplárně T700 v Litvínově, instalace technologie pro snížení vanadu v odpadních vodách tamtéž a výstavba nového energetického centra v Neratovicích. „Obě naše rafinérie v Litvínově i v Kralupech jsou provozovány v souladu s požadavky BAT, tedy podle nejlepších dostupných technik,“ upřesňuje Pavel Sláma.
 
Unipetrol aktivně spolupracuje i se státní správou. V loňském roce se například zapojil prostřednictvím technické pracovní skupiny zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR do příprav BREF dokumentu týkajícího se nejlepších dostupných technik v oblasti čištění odpadních plynů z chemického průmyslu.
 
Vedle ochrany životního prostředí Unipetrol věnuje velkou pozornost také podpoře životního prostředí. Společně se sdružením ALKA Wildlife pečuje o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí v areálech výrobních závodů v Litvínově, Kralupech a Neratovicích. Od roku 2011 se vylíhlo již 25 sokolích mláďat. Letos se vylíhla mláďata v Litvínově a v Neratovicích. Ve spolupráci s Českým rybářským svazem Unipetrol pravidelně dvakrát ročně vysazuje ryby do řeky Bíliny a Labe. Od roku 2010 bylo vysazeno více než sedm tun ryb v celkové hodnotě 650 tisíc korun. V neposlední řadě je třeba zmínit také chov včel v areálu neratovické Spolany. Včelám medonosným se v místech původní výroby čokolády a sacharinu daří a jejich chov se během jednoho roku rozrostl z původních tří na pět včelstev. Na konci června došlo ke druhému stáčení medu.
  
 

______________________________________________________________________________________________________________
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina, která je s počtem 413 stanic největším řetězcem v Česku. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes 130 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
 
Kontakt:
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL