Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  ORLEN Unipetrol loni investoval do životního prostředí dvě miliardy korun
Velikost textu:  A AA
ORLEN Unipetrol loni investoval do životního prostředí dvě miliardy korun

07-09-2021  

Náklady skupiny ORLEN Unipetrol na ochranu a podporu životního prostředí​ dosáhly v minulém roce dvou miliard korun. Jediný zpracovatel ropy a jeden z nejdůležitějších výrobců petrochemikálií v České republice se dlouhodobě zasazuje o ochranu životního prostředí: průběžně modernizuje výrobu, snižuje objem emitovaných odpadních látek a optimalizuje energetickou náročnost. K významnému snížení došlo loni u emisí do ovzduší, a to díky zprovoznění nových energetických zařízení a rekonstrukci těch stávajících. Skupina chce se svou mateřskou společností dosáhnout do roku 2050 emisní neutrality. Během uplynulých pěti let vynaložil ORLEN Unipetrol na investiční a provozní náklady v environmentální oblasti již bezmála devět miliard korun. 

„Nejpozději do roku 2050 chceme být emisně neutrální. V souladu s Evropskou unií jsme proto začali s realizací řady projektů na zvyšování efektivity výroby a snižování energetické náročnosti, které celé skupině pomohou tento ambiciózní cíl splnit. Jednou z aktuálních investic je i nová paroplynová teplárna k zajištění dodávek páry a elektrické energie pro Chempark v Litvínově, která umožňuje také spalování vodíku. Celkové výdaje na ochranu životního prostředí ve skupině ORLEN Unipetrol tak v roce 2020 dosáhly částky dvou miliard korun,“ komentuje generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol Tomasz Wiatrak a dodává, že náklady se týkaly již zmíněných investičních akcí, jejichž cílem je primárně zlepšit environmentální výkonnost, dále pak nákladů na provoz zařízení pro ochranu životního prostředí, úhrad poplatků, tvorby rezerv a sanačních prací. 

ORLEN Unipetrol loni investoval 490 milionů korun zejména do výstavby nové kotelny etylenové jednotky a nového zařízení pro zpracování sulfidových louhů v Litvínově. Realizoval dále projekty rekonstrukce a obnovy kanalizačních a slopových systémů v rafinériích v Litvínově a Kralupech, výstavbu nového potrubí vyčištěné odpadní vody do Vltavy v kralupské rafinérii a výstavbu nové kotelny v neratovické Spolaně.

Nově instalované moderní technologie s vysokým stupněm konverze surovin, sníženým objemem odpadů a s vysokou energetickou účinností vedly oproti předcházející dekádě k celkovému snížení provozních nákladů, které se minulý rok ustálily na částce 855 milionů korun. Emise vypouštěných látek do životního prostředí byly v uplynulých pěti letech stabilizované právě díky rozsáhlým ekologickým investicím. V rámci ochrany ovzduší však meziročně došlo k významnému celkovému poklesu hodnot u NOx (oxidy dusíku) a SO2 (oxid siřičitý), a to o 13 % a 26 %.  

Mimo jiné se ORLEN Unipetrol aktivně zapojuje do péče o životní prostředí formou projektů společenské odpovědnosti – chovem včel medonosných, zarybňováním řek Bíliny a Labe a podporou hnízdění sokolů stěhovavých. Spolanský med plní nejen všechny normy dle odborných testů Výzkumného ústavu včelařského, ale pravidelně získává zlatou medaili nejvyšší kvality v soutěži Český med. Během dlouholeté spolupráce s rybáři bylo do řeky Bíliny vypuštěno 10 tun ryb v hodnotě jednoho milionu korun a do Labe čtyři tuny ryb za přibližně 300 tisíc korun. Díky jedenáctileté spolupráci s neziskovým sdružením ALKA Wildlife se vylíhlo ve výrobních areálech skupiny již 40 mláďat kriticky ohrožených sokolů stěhovavých. 

                    


Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 421 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. 

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz

 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL