Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Regulatorní oznámení/  Doručení žádosti akcionáře – společnosti PKN ORLEN S.A. o svolání valné hromady za účelem schválení návrhu na přechod všech ostatních akcií společnosti UNIPETROL, a.s. na společnost PKN ORLEN, S.A.
Velikost textu:  A AA
Doručení žádosti akcionáře – společnosti PKN ORLEN S.A. o svolání valné hromady za účelem schválení návrhu na přechod všech ostatních akcií společnosti UNIPETROL, a.s. na společnost PKN ORLEN, S.A.

19-07-2018  

​Společnost UNIPETROL, a.s. (dále jen „UNIPETROL“) oznamuje, že jí byla dne 19. července 2018 doručena žádost společnosti Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.), se sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Plock (dále jen „PKN ORLEN“), jakožto hlavního akcionáře společnosti UNIPETROL, tj. akcionáře vlastnícího ve společnosti UNIPETROL akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti UNIPETROL, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti UNIPETROL, o svolání valné hromady společnosti UNIPETROL a předložení jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních akcií společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „Žádost“).

Dle Žádosti společnost PKN ORLEN navrhuje protiplnění za přechod všech ostatních akcií společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN ve výši 380 Kč za jednu akcii společnosti UNIPETROL.

Společnost PKN ORLEN dále, společně se Žádostí, doručila společnosti UNIPETROL zdůvodnění uvedené výše protiplnění a rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila společnosti PKN ORLEN souhlas k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN jako hlavního akcionáře, dle § 391 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo společnosti UNIPETROL Žádost projedná v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti UNIPETROL a s obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem o obchodních korporacích.

Důležité upozornění

Přechod všech ostatních akcií společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN je podmíněn zejména přijetím usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o přechodu všech ostatních akcií společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN.

V Praze, 19 července 2018
UNIPETROL, a.s
Regulatorní oznámení č. 27/2018

Ke stažení

 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL