Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Regulatorní oznámení/  Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015
Velikost textu:  A AA
Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015

06-05-2016  

 
UNIPETROL, a.s. („Unipetrol“, „Společnost“) informuje, že představenstvo Společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 6. května 2016 navrhnout Valné hromadě Společnosti rozdělení čistého zisku společnosti Unipetrol za rok 2015 v částce 2 143 073 799,33 Kč následujícím způsobem:  
 
• podíl na zisku společnosti přiznaný akcionářům Společnosti (“dividenda”) – 1 000 967 897,28 Kč, což představuje 5,52 Kč na jednu akcii Společnosti; a

• zbývající část zisku za rok 2015 převést na účet nerozděleného zisku minulých let – 1 142 105 902,05 Kč.
 
Podle Stanov Společnosti je rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku shodný s rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě, což je sedmý (7.) kalendářní den předcházející dni konání Valné hromady.
 
Návrh představenstva bude předložen k přezkoumání dozorčí radě Společnosti a Valné hromadě společnosti Unipetrol, která o návrhu učiní konečné rozhodnutí.
 
 
V Praze, 6. května 2016
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 10/2016
 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL