Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Finanční ýsledky
Velikost textu:  A AA
Finanční ýsledky

Hlavní finanční data: 2016

Ziskovost jednotka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celý rok (auditováno)
Tržby mil. Kč 17 686 20 551 23 110
Hrubý zisk mil. Kč 932 853 -40
EBITDA LIFO mil. Kč 350 4 582 1 928
EBITDA mil. Kč 559 4 260 1 391
Downstream EBITDA LIFO mil. Kč 132 4 398 1 596
Downstream EBITDA mil. Kč 341 4 075 1 058
Maloobchod EBITDA LIFO mil. Kč 201 174 336
Maloobchod EBITDA mil. Kč 201 174 336
Ostatní EBITDA mil. Kč 16 11 -1
EBIT mil. Kč 103 3 774 892
Čisté finanční výnosy (náklady) mil. Kč 12 88 3
Zisk/Ztráta před zdaněním mil. Kč 115 3 862 895
Daň z příjmů mil. Kč -140 -756 -173
Zisk/Ztráta za období mil. Kč -25 3 106 722
Zisk na akcii (v Kč) -0,14 17,13 3,99

Hlavní nefinanční data: 2016

Provozní data jednotka 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celý rok (auditováno)
Rafinérie - objem zpracované ropy tis. tun 1 429 998 1 039
Rafinérie - využití kapacit % 66 46 48
Prodejní objemy rafinérských produktů včetně maloobchodu (Benzina) tis. tun 1 538 1 515 1 613
Prodejní objemy petrochemických produktů tis. tun 193 227 247
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL