Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Zodpovědná firma/  Věda a výzkum
Velikost textu:  A AA
Věda a výzkum
Naše skupina je jediným zpracovatelem roky v České republice a současně vedoucím centrem pro výzkum a vývoj v rafinérské a petrochemické oblasti. Spolupracujeme s řadou odborných pracovišť na akademické půdě i v komerční sféře doma i v zahraničí. Součástí naší skupiny jsou dvě výzkumně-vzdělávací centra zaměřené na rafinérské produkty (Litvínov) a petrochemické produkty (Brno)
 
UniCRE
V roce 2014 bylo založeno v areálu chemického závodu v Litvínově takzvané Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE). To propojuje výzkum s výukou a průmyslovou praxí a navazuje tak na téměř 70letou tradici výzkumu chemických technologií v Litvínově a v Ústí nad Labem. Kromě výzkumníků slouží moderní prostory včetně špičkového vybavení také studentům Univerzitního centra VŠCHT Praha. Svou výzkumnou i vzdělávací činností UniCRE usnadňuje přenos znalostí z výzkumu do praxe a výrazně podporuje vzdělanost Ústeckého kraje.
 
Další informace:
 
PIB
Odštěpný závod Polymer Institut Brno (PIB) má statut výzkumné, vývojové a výrobní organizace pracující na bázi kontraktů. Kromě výzkumně-vývojové činnosti se zabývá výrobou koncentrátů aditiv pro plasty (barevných koncentrátů, koncentrátů stabilizátorů, speciálních kompozitů, materiálů se sníženou hořlavostí, antistatik, nukleačních a kluzných činidel a plniv atd.), prodejem polymerů a informačními a konzultačními službami.
 
Další informace:
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL