Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Zodpovědná firma/  Životní prostředí
Velikost textu:  A AA
Životní prostředí

Každoročně vynakládáme více než miliardu korun do ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Průběžně modernizujeme výrobu, optimalizujeme energetickou náročnost, snižujeme objem emisních a odpadních látek a ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR likvidujeme staré ekologické zátěže. Za posledních deset let objem emisí vypouštěných do odpadních vod klesl již o 83 % a objem emisí vypouštěných do ovzduší o 70 %.

Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care)
Ochrana životního prostředí a zodpovědný přístup je jednou z našich priorit. V roce 1999 jsme se přihlásili k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care). Opakovaně jsme obhájili své závazky, které vyplývají z plnění programu, a Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR) nám opakovaně propůjčil oprávnění užívat logo programu. Zprávy o plnění programu Odpovědného podnikání v chemii jsou každoročně projednávány se zástupci odborových organizací a zástupci místních i regionálních samospráv.
 
Certifikace
Dodržování pravidel, jejich kontrola a správnost aplikace do praxe je podpořena řadou dalších certifikací. Ty přispívají ke správnému přístupu k ochraně životního prostředí:
  • Environmentální systém řízení (EMS) dle ISO 14001
  • Systém řízení kvality (QMS) dle ISO 9001 
  • Systém řízení bezpečnosti při práci (HSMS) dle OHSAS 18001
 
Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí
Podrobné informace o stavu a vývoji vlivů aktivit skupiny na životní prostředí jsou každoročně publikovány ve Společné zprávě o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol (do roku 2006 pod názvem Společná environmentální zpráva). Soupis všech zpráv je uveden v pravé části této stránky.
 
Zástupci skupiny Unipetrol také informují veřejnost o vlivu jednotlivých provozů na okolní životní prostředí na zasedáních zastupitelstva sousedících obcí. Dále organizujeme Dny otevřených dveří a setkání se starosty obcí regionu, při kterých také informujeme o našich aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí.
 
Spolupracujeme s Ekologickými centry Most a Kralupy nad Vltavou
Ochranu životního prostředí a informovanost občanů v regionech našich rafinérií realizujeme také ve spolupráci s Ekologickým centrem Most a Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou. Počátek jejich činnosti za podpory naší skupiny spadá až do roku 2000. Posláním obou center je aktivní i objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel včetně ekologické výchovy.
 
Ekologické centrum Most: www.ecmost.cz
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou: www.eckralupy.cz
 
Zarybňujeme řeky Bílinu a Labe
Ve spolupráci s místními rybáři financujeme pravidelné vypouštění ryb do řek Bíliny a Labe. Se severočeskými rybáři jsme vypustili od roku 2010 do vod Bíliny 7,5 tisíc kilogramů původních druhů ryb v celkové hodnotě přes 700 tisíc korun. Do Labe rybáři od roku 2013 vypustili přes 2000 kg ryb. 
 
 
Podporujeme hnízdění sokola stěhovavého
Se sdružením Alka Wildlife pečujeme o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí v areálech výrobních závodů v Litvínově, Kralupech a Neratovicích. Na komínech našeho litvínovského areálu hnízdí hned dva páry sokola stěhovavého, což je republikový unikát. Oba páry přivedly na svět pět mláďat. Od roku 2011 se vylíhlo již 25 sokolích mláďat. 
 
Další informace:
Sokoli v Unipetrolu
 
Staráme se o včely a stáčíme med v neratovické Spolaně
Také v dceřiné společnosti Spolana Neratovice nejen dbáme na ochranu životního prostředí, ale také podporujeme jeho rozvoj. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí. Od roku 2018 se staráme o včelí úly, které jsou umístěné v místě starého areálu výroby čokolády a sacharinu, a pravidelně stáčíme květový med výborné kvality, což potvrdily testy akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.
 
Další informace:

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL