Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Zodpovědná firma/  Vzdělávání
Velikost textu:  A AA
Vzdělávání
 
Jako lídr petrochemického i rafinérského průmyslu a významný zaměstnavatel v České republice neustále usilujeme o zvyšování povědomí veřejnosti o významu chemie v každodenním životě, snažíme se zintenzívnit zájem mladé generace o studium chemie a podporujeme studenty a školy v jejich studijním a vzdělávacím úsilí. Jen během loňského školního roku jsme přiblížili ve spolupráci s Nadací Unipetrol chemii téměř třem tisícovkám dětí, finančně podpořili 134 studentů a 14 středních škol.
 
Nadace Unipetrol
Významným rozšířením vzdělávacích aktivit Unipetrolu bylo v roce 2017 založení Nadace Unipetrol na podporu středoškolských a vysokoškolských studentů a středních škol. V rámci stipendijního programu rozdělila nadace mezi 22 středoškolských a 18 vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů stipendia v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč. V rámci grantového programu zaměřeného na podporu vzdělávací a vědecké činnosti rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středních školám z celé republiky.
 
Popularizujeme chemii mezi žáky základních škol
Pro tisíc žáků základních škol Nadace Unipetrol připravila v Litvínově a Plzni půldenní seminář Báječný den s chemií, během kterého pedagogové a vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Akademie věd České republiky přibližují dětem zábavnou formou svět chemie. Další aktivitou je Pojízdná chemická laboratoř EduBus. Atraktivní chemické pokusy si v ní vyzkoušelo již 1200 dětí z 10 základních škol.
 
Podporujeme střední školy a jejich studenty
Podporujeme také odborné střední školy v regionech naší působnosti. Jsme partnerem Střední školy EDUCHEM v Meziboří u Litvínova a Střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas v Litvínově. Finančně podporujeme školy ve vzdělávacím úsilí a jejich studenty ve studiu. Ve školním roce 2017/2018 jsme zorganizovali pro více než 540 studentů exkurze do výrobních závodů. Sedmdesát studentů ze sedmi středních škol a gymnázií v uplynulém školním roce navštívilo také neratovickou Spolanu, další společnost ze skupiny Unipetrol. Na konci června navíc v neratovické chemičce vyvrcholil první ročník tříměsíční soutěže Výzva pro chemika, které se zúčastnilo 85 studentů z 16 základních škol Středočeského kraje.
 
Jsme dlouhodobým partnerem VŠCHT Praha
Hlavním cílem dlouhodobé spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha (VŠCHT), která trvá již 17 let, je popularizovat chemii mezi mladými lidmi, pomoci VŠCHT ve vzdělávacích aktivitách a formou stipendií podpořit její studenty ve studijních aktivitách. Mezi společné aktivity patří například projekt Hodina moderní chemie, během které studenti VŠCHT vystupují na základních a středních školách po celé České republice s interaktivní ukázkovou hodinou plnou pokusů. Mezi další společné projekty patří každoroční Chemická olympiáda pro studenty nejvyšších ročníků středních škol. Na vzdělávání pedagogů jsou zaměřeny projekty Letní škola pro středoškolské učitele a studenty středních škol a Podzimní škola učitelů chemie. V rámci projektu Studentská vědecká konference jsou každým rokem finančně odměňováni studenti středních škol za nejlepší prezentace.
 
Univerzitní centrum
Dlouhodobá spolupráce s VŠCHT, která začala v roce 2002, vyvrcholila v roce 2015 založením Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol, které sídlí přímo ve výrobním areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova. Vysokoškolští pedagogové v něm propojují teoretickou výuku s praxí. Ve školním roce 2017/2018 v Univerzitním centru 42 studentů studovalo čtyři vysokoškolské obory. Dvanáct z nich svá studia úspěšně dokončilo odevzdáním bakalářské, diplomové či disertační práce. 
 
 
Studentská vědecká konference
Další aktivitou na podporu studijního úsilí a rozvoj zkušeností je Studentská vědecká konference, kterou organizujeme od roku 2015 ve spolupráci s VŠCHT a vědecko-výzkumným centrem UniCRE. Každoročně koncem měsíce listopadu se koná konference, na které studenti prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami.
 
 
Cesta za tajemstvím ropy
Cesta za tajemstvím ropy otevírá virtuální brány do rafinérie v areálu chemického závodu v Litvínově. Tento interaktivní program popisuje zpracování ropy a výrobní procesy. Přestože je určen především pro základní a střední školy, stává se díky výkladu učitele (vytvořeného v programu) přínosným a zajímavým nástrojem, který zájemce seznámí s jednotlivými procesy, které se v litvínovské chemičce odehrávají. Program si můžete prohlédnout přímo v online verzi.
 
Zažij chemii
Chemie nemusí být nudný obor. Přesvědčit se o tom mohou studenti základních a středních škol na internetových stránkách www.zazijchemii.cz. Formou videí, návodů k pokusům a testů představuje portál chemii zábavnou a atraktivní formou. Pro velký zájem mladých fanoušků jsme založili také facebookovou stránku, kde je možné sledovat soutěže o zajímavé ceny, nové akce nebo videa. Připojte se k nám a staňte se naším fanouškem na www.facebook.com/zazijchemii.
 
Partner ankety Zlatý Ámos
Anketu Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino a Dětská tisková agentura. Posláním ankety je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli. Unipetrol podporuje anketu z pozice stříbrného partnera a zasadil se o vznik kategorie – nejoblíbenější učitel/učitelka chemie.
 
Další informace:
 
Partner Národního technického muzea
Od roku 2013 je součástí expozic Národního technického muzea expozice nazvaná Chemie kolem nás. Tato část se těší u návštěvníků muzea velké oblibě. Národní technické muzeum v Praze bylo založeno již v roce 1908 a byly zde vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky.
 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL