Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Petrochemické produkty/  Saze Chezacarb​
Velikost textu:  A AA
Vysoce vodivé saze CHEZACARB® AC
Charakteristika
 
Vysoce vodivé saze CHEZACARB® AC se vyrábí jako produkt zplyňovacího procesu těžkých ropných zbytků autotermickou nekatalytickou parciální oxidací na reaktorech SHELL. Tyto saze jsou tvarované částice ve formě granulí o velikosti (0,5 až 2,5) mm.
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).
 
Použití
 
CHEZACARB® AC je určen k úpravě:
 • elektrické vodivosti plastů, nátěrových hmot a pryží
 • elektromagnetických vlastností plastů, nátěrových hmot a pryží
 • tepelné vodivosti plastů, nátěrových hmot a pryží
 • pigmentace barev a laků, barvení plastů a pryží
 •  
  V environmentální oblasti jako sorbent v kapalné a plynné fázi (typ AC 95):
  • Likvidace ropných havárií
  • Záchyt plynných polutantů
  • Čištění technologických zařízení a potrubí
  • Likvidace polotuhých odpadů starých ekologických zátěží
  • Čištění kontaminovaných vod 
  CHEZACARB® AC je vyráběn v následujících typech a kvalitě:
  sazeCZ_small.png 
  Pro větší náhled klikněte na obrázek. 
   
   
  Balení, doprava, skladování
   
  Saze CHEZACARB® AC se dodávají v polyetylenových pytlích o hmotnosti 5 kg, po 42 ks na dřevěných, tepelně ošetřených  paletách, 210 kg na paletě. Jednotlivé pytle jsou fixovány smršovací či ovinovací fólií. Chezacarb AC je možno dodávat  také ve vacích BIG-BAG. CHEZACARB® AC se musí skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě s účinným odsáváním, z dosahu tepla a všech zdrojů vznícení.
   
  Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o skladování jsou k dispozici ve Sdělení výrobce podle § 32 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

   

  ​​​​​​​

  Obchodní kontakty

  ​Ing. Lenka Semenyšínová
  tel. 476 166 781
  mobil: 736 505 386
  lenka.semenysinova@unipetrol.cz

  Soubor ke stažení

  ​Sdělení [66 kB]
   
   
   

  Značky Skupiny UNIPETROL