Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Stipendia, chromatograf či dataprojektor. Spolupráce Unipetrolu se Scholou Humanitas pokračuje
Velikost textu:  A AA
Stipendia, chromatograf či dataprojektor. Spolupráce Unipetrolu se Scholou Humanitas pokračuje

16-11-2018  

Litvínov, 16. listopadu 2018 – Celkem 23 studentů střední školy Schola Humanitas převzalo ve školní aule od společnosti Unipetrol finanční stipendia za vynikající studijní výsledky. Úspěšní žáci si mezi sebou rozdělili téměř 160 tisíc korun. Zbylá částka z celkového daru 200 tisíc korun byla použita na nákup dataprojektoru do chemické laboratoře a na ceny do chemicko-biologických soutěží pro žáky ZŠ, které škola pořádá. Již dříve v tomto roce škola uspěla v grantovém programu Nadace Unipetrol na podporu středních škol, když získala podporu v hodnotě 500 tisíc Kč. Unipetrol podporuje napřímo nebo prostřednictvím své Nadace Unipe-trol tuto střední odbornou školu a její studenty dlouhodobě. Řada studentů realizuje ve firmě své studijní práce nebo dochází na brigády, absolventi jsou vítanými uchazeči o zaměstnání. Unipetrol má totiž jen v Litvínově aktuálně otevřených zhruba 160 pracovních pozic.

Stipendia jsou studentům přidělována na základě bodového systému. Ten zohledňuje jejich dlouhodobý prospěch včetně zapojení do studentských projektů a soutěží a reprezentaci školy. Za loňský školní rok bylo za prospěch odměněno dvacet tři studentů - čtrnáct z nich za výborný prospěch, osm za úspěchy v olympiádách a jeden za středoškolskou odbornou činnost.

Za loňský školní rok jsme poskytli Schole Humanitas celkem 200 tisíc korun. Kromě tohoto daru jsme přivítali také 38 žáků na praxi v našem výrobním areálu v Záluží. Studenti tak vidí, jak vypadá opravdový chemický provoz a mohou nasát mnoho informací od našich zkušených zaměstnanců,“ upřesňuje Michał Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrolu.

Další finance Schola Humanitas obdržela v rámci grantového programu Nadace Unipetrol na podporu vybavení středních škol. V uplynulém školním roce škola získala od nadace 500 tisíc Kč. „Vážíme si nejenom pestré spolupráce jak s Unipetrolem samotným, tak s jeho nadací. Díky této podpoře si naši žáci sestrojili vodíkové autíčko a na jaře se zúčastnili mezinárodní soutěže modelů vodíkových aut. Pro školu jsme navíc zakoupili plynový chromatograf a dataprojektor,“ vyjmenovává Ladislav Turbák ze střední školy Schola Humanitas.

Unipetrol spolupracuje s touto střední litvínovskou školou již od roku 2017, kdy na oslavu 25. výročí jejího založení přispěla první částkou. Unipetrol od té doby pořádá pro studenty exkurze, brigády nebo přednášky, učitele zve na vzdělávací semináře či besedy a pro výuku dodává chemická skla i některé chemikálie. Studenti také oceňují, že se mohou v Unipetrolu podílet na určeném výzkumu – v říjnu se například jednalo o analýzu vzorků půdy v laboratořích Unipetrolu – a během přípravy závěrečných maturitních prací mohou využívat zkušeností odborníků z praxe. Významným projektem žáků loňského školního roku byla také výroba a testování modelu auta na vodíkový pohon. Půlroční projekt pod vedením Pavla Janíčka vyvrcholil účastí studentského týmu ve finálovém závodě s modely aut v Praze. Unipetrol podpořil projektové vyučování zakoupením pomůckové sady a stavebnice auta s pohonem na vodík.

Přírodovědná SOŠ Schola Humanitas v Litvínově se specializuje na ekologii a je nejstarší školou svého druhu v České republice. Studentům poskytuje moderní interaktivní vzdělávání v přátelském rodinném prostředí. Výuka odborných předmětů v laboratořích s nejnovějšími přístroji je doplňována činností v terénu, která klade důraz na uplatňování teoretických znalostí v praxi. Součástí maturitní zkoušky je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba. Studenti se také pravidelně umisťují na předních místech okresních, krajských i celostátních kol odborných soutěží a olympiád.

 

 


 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina, která je s počtem 406 stanic největším řetězcem v Česku. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes 122 miliard Kč a zaměstnává více než 4 600 lidí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
 
 
Kontakt:
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Unipetrol
telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

​ ​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL