Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Vztahy s investory/  Valná hromada
Velikost textu:  A AA
2018
 Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat dne 28. června 2018 od 11.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00.
 
Dokumenty ke stažení před řádnou valnou hromadou:
Obecné
 
1. Zahájení valné hromady
 
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 
3. Volba osob do orgánů valné hromady
 
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, závěry
zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (dále jen „zpráva mezi propojenými osobami“) za rok 2017 a souhrnná vysvětlující zpráva
představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k
31. prosinci 2017, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2017 a návrhu představenstva společnosti na
úhradu ztráty za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017
 
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017
 
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2017
 
8.Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2017
 
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017
 
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
 
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
 
12. Odvolání a jmenování členů výboru společnosti pro audit
 
13. Závěr valné hromady
 
 
 

Další dokumenty

Vysvětlení k žádostem o vysvětlení akcionáře Miroslava Popelíka
Oznámení o počtu hlasů odevzdaných při hlasování na VH
Zápis z řádné valné hromady konané dne 28. června 2018

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL