Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Velikost textu:  A AA
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 (dále jen „Unipetrol“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost Unipetrol prioritou.
Unipetrol je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (a i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Unipetrol během Vašeho používání internetových stránek Unipetrol (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě níže uvedených skutečností:
• plnění smlouvy mezi Vámi a společnostmi Unipetrol;
• plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů Unipetrol (servisní partneři);
• výkon právní povinnosti;
• oprávněný zájem skupiny nebo některé ze společností patřících do skupiny Unipetrol; anebo
• udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje mohly být získány prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi produktů společnosti Unipetrol či využití služeb společností Unipetrol.
Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být společností Unipetrol zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy anebo smlouvy o zajištění dopravy);
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Unipetrol plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci);
 • Bezpečnost a ochrana (využívání kamerového systému v sídle společnosti) za účelem zajištění bezpečnosti.

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Unipetrol je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:
Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
 

 

Údaje subjektů údajů
Účely zpracování:
Jméno a příjmení
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
Kontaktní adresa
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
E-mail
Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností
Telefonní číslo
Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností
Číslo účtu
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
IČO, DIČ
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
VIN a další informace o motorovém vozidle
Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinnostíOsobní údaje jsou v Unipetrol zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Unipetrol a v rámci smluvních partnerů Unipetrol.
Unipetrol je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve společnosti Unipetrol jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů Unipetrol, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Seznam kategorií příjemců osobních údajů Unipetrol:

 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 • Pojišťovny;
 • Holdingová společnost PKN ORLEN zajišťující IT podporu systému na zpracování osobních údajů;
 • Statistický úřad v anonymizované formě;
 • Externí auditoři.


Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.
Společnost Unipetrol, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Unipetrol povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování
Doba uchování
Plnění smluvního vztahu
po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Účetní a daňové účely
po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Plnění ostatních zákonných povinností
maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahuPOUŽITÍ COOKIES
1. Co jsou cookies?
Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje.
Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

2. K jakému účelu slouží?
Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Soubory cookies zejména:
• slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
• umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.
3. Musím udělit souhlas s cookies?
Unipetrol cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu anebo, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.
Tyto Internetové stránky ukládají dvě kategorie souborů cookies:
• soubory cookies vyžadované k činnosti Internetových stránek a zajišťují funkce, nezbytně nutné k využívání Internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele.
• soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování Internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení Internetových stránek.
4. Využívá Unipetrol i cookies třetích stran?
Tyto Internetové stránky využívají vlastní cookies a těmi jsou:

Vydavatel / Název
Typ a funkce
Trvanlivost
Orlenpl_font_size
Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce
relaceDále využíváme i cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies jiné údaje než název souboru cookie. Těmito jsou:

Vydavatel / Název
Typ a funkce
Trvanlivost
Google Analytics
(cookie třetí strany)

_ga, _gat, _gat_ a různé varianty
Tracking, Konverzní
Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky.
0 až 24 měsíců
CookiePolicyAccepted
Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies
relace
Orlenpl_font_size
Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce
relace
CookiePolicyAccepted
Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies
relace
AcceptBondsInformation
Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval zprávu o cookies, která byla zobrazena v horní části stránky
relace
RedirectToMobile
Soubor, který zodpovídá za přesměrování na mobilní verzi stránky
relace
WBPRestrictedContentToken
Soubor, který zodpovídá za zobrazení skrytého obsahu stránky
relace
__utma
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
__utmb
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
__utmc
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
__utmt
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
__utmz
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace5. Jak dlouho cookies zůstanou v počítači?
Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • ): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.


6. Můžu cookies odmítnout?
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale společnosti Unipetrol nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách: 
• Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 
• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari O S X - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ
• Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
• Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Ů
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Unipetrol zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude společnost Unipetrol oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás společnost Unipetrol zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnost Unipetrol opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že společnost Unipetrol zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po společnosti Unipetrol požadovat vysvětlení.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, společnost Unipetrol vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to společnosti Unipetrol ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po společnosti Unipetrol požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby společnost Unipetrol Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, společnost Unipetrol nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Unipetrol. V případě, že společnost Unipetrol neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
  Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla společnosti Unipetrol nebo e-mailem na osobniudaje@unipetrol.cz. Unipetrol si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.


  Cookies Banner
  Tato webová stránka využívá soubory cookie, které slouží ke zlepšení funkcí a využitelnosti našich webových stránek a analýze návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pokud chcete vědět více o tom, jaké soubory cookie používáme, k jakým účelům a s kým je sdílíme, případně jak můžete změnit nastavení cookie, klikněte na Zobrazit podrobnosti. Budete-li pokračovat v používání tohoto webu bez změny nastavení, souhlasíte s využíváním cookies. Rozumím

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL