Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Právní ujednání
Velikost textu:  A AA
Právní ujednání
​Veškerá práva k celému obsahu internetové služby Unipetrol, a.s., jsou vyhrazena. Uživateli je dovoleno stahovat a tisknout celé stránky nebo části internetové služby Unipetrol, a.s., pokud tím nebudou porušena autorská práva nebo práva k zapsané ochranné známce Unipetrol, a.s. Žádná část služby nesmí být vcelku nebo zčásti kopírována, přenášena elektronicky či jinak, upravována, provázána ani použita bez předchozího písemného souhlasu Unipetrol, a.s.

Unipetrol, a.s., pravidelně aktualizuje informace obsažené ve službě, nicméně Unipetrol, a.s., nenese žádnou odpovědnost za přesnost, aktuálnost a úplnost informací prezentovaných na stránkách služby. Současně si Unipetrol, a.s., vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit službu nebo její část. Rizika plynoucí z použití a uplatnění informací prezentovaných ve službě nesou sami uživatelé. Unipetrol, a.s., nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z použití služby Unipetrol, a.s.
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL