Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  O nás/  Představenstvo
Velikost textu:  A AA
Představenstvo
RYSZARD PILCH

 
RYSZARD PILCH
místopředseda představenstva
Ryszard Pilch je zodpovědný za logistiku, přepravu paliv a produktů, řízení prodeje, SCM, cenotvorbu a market intelligence, správu a řízení společností, interní audit, personální útvar, komunikaci, bezpečnost a kontrolu, řízení maloobchodu a ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod. V minulosti působil více než 20 let v různých manažerských pozicích ve firmě Tele-Fonika Kable. V této společnosti zastával i pozici předsedy představenstva.
  VÍCE

TOMÁŠ HERINK

 
TOMÁŠ HERINK
člen představenstva
Tomáš Herink je zodpovědný za produkci a údržbu, energetiku, výzkum a vývoj, inženýrství a technologie, business development, optimalizaci výroby, HZS a odštěpný závod Polymer Institute Brno. Tomáš Herink začal svoji kariéru ve skupině ORLEN Unipetrol již v roce 1999.
VÍCE
TOMÁŠ HERINK

 
 
ADAM JAROSZ
člen představenstva
Adam Jarosz je zodpovědný za účetnictví, controlling, daně, treasury včetně financování, řízení regulačních záležitostí​, digitalizaci a IT, právní útvar, strategii a business analýzu, marketing, sponzoring a EU dotace. V minulosti působil v pozici člena představenstva ve společnostech Anwil, Paramo a ORLEN Oil.
  VÍCE

ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI

 
MACIEJ ROMANÓW
člen představenstva
Maciej Romanów je zodpovědný za CAPEX investiční projekty, kvalit​u produkce, řízení ochrany zdraví a procesní bezpečnosti, životní prostředí, řízení hospodářství odpadů a vod, nákup a správu dodávek ropy a zemního plynu, mechanickou recyklaci, dekarbonizaci, inovace, ​nákup, správu majetku, ochranu osobních údajů a obchodního tajemství společnosti, společenskou odpovědnost společnosti a Nadaci ORLEN Unipetrol.

  

​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL