Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií společnosti UNIPETROL, a.s.
Velikost textu:  A AA
Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií společnosti UNIPETROL, a.s.

13-12-2017  

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. oznamuje, že ho dne 12. prosince 2017 jeho většinový akcionář, společnost PKN ORLEN S.A., informoval o záměru učinit dobrovolný veřejný návrh ke koupi akcií společnosti UNIPETROL, a.s.  V souladu s příslušnými právními předpisy, představenstvo obdrželo také podrobné podmínky veřejného návrhu.
 
Dle předloženého nabídkového dokumentu je návrh činěn vůči všem akciím společnosti UNIPETROL, a.s. kromě těch, které společnost PKN ORLEN S.A. již vlastní. Nabídková cena je 380 Kč za každou akcii a období pro přijetí začíná 28. prosince 2017 a končí 30. ledna 2018. Vypořádání transakce je plánované na 23. února 2018.
 
Návrh je činěn s podmínkou dosažení společností PKN ORLEN S.A. úrovně alespoň 90% akcií společnosti UNIPETROL, a.s., přičemž společnost PKN ORLEN S.A. si vyhrazuje právo vzdát se splnění této podmínky.
 
Ohledně podrobností dobrovolného veřejného návrhu na koupi odkazujeme na regulatorní oznámení společnosti PKN ORLEN S.A. uveřejněné dne 12. prosince 2017:
 
V současnosti společnost PKN ORLEN S.A. vlastní 114.226.499 akcií společnosti UNIPETROL, a.s., které představují přibližně 62,99% akcií společnosti UNIPETROL, a.s.
 
Představenstvo zpracuje stanovisko k návrhu ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení nabídkového dokumentu.  V souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti UNIPETROL, a.s., společnost PKN ORLEN S.A. uveřejní nabídkový dokument na internetových stránkách společnosti UNIPETROL, a.s., na www.patria.cz a v Obchodním věstníku.
 

 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL