Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Tržby Unipetrolu za loňský rok dosáhly 129 miliard Kč
Velikost textu:  A AA
Tržby Unipetrolu za loňský rok dosáhly 129 miliard Kč

30-01-2020  

  • Tržby skupiny Unipetrol činily 128,8 mld. Kč
  • Provozní zisk EBITDA LIFO 5,8 mld. Kč, čistý zisk dosáhl úrovně 726 mil. Kč
  • Investice dosáhly 6,7 mld. Kč
  • Přetrvávající nepříznivý vliv makroekonomického prostředí
  • Posilování maloobchodní pozice v České republice, úspěšný vstup a expanze na Slovensko
 
Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2019. Tržby Unipetrolu činily 128,8 miliard Kč a zůstaly tak v meziročním srovnání na zhruba stejné výši. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 5,8 miliardy Kč. Čistý zisk dosáhl úrovně 726 milionů Kč. Hospodářské výsledky byly nepříznivě ovlivněny přetrvávajícím zhoršeným stavem makroekonomického prostředí, náklady na snižování emisí a velmi nízkými maržemi v rafinérské i petrochemické části. Na rozdíl od roku 2018 nedošlo v minulém roce ke zrušení opravných položek vytvořených v minulosti k fixním aktivům skupiny (impairment) a k plnění za pojistné události z minulých let.
 
„V loňském roce jsme investovali do výstavby nových technologických celků a modernizace stávajících. Díky tomu jsou naše rafinérie v předstihu připraveny plnit zpřísněné ekologické standardy, které vejdou v platnost během letošního roku,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Unipetrol a dodal: „Úspěšný rok jsme zažili zejména v maloobchodním segmentu. V Česku jsme zvýšili podíl Benziny na objemu prodaného paliva a razantně vstoupili na slovenský trh. Zahájili jsme také kampaň na rozšíření povědomí o příslušnosti značky Benzina k mateřské nadnárodní skupině ORLEN, v rámci které chceme zdůraznit své investice do podpory výkonnostního i rekreačního sportu.“
 
Objem zpracované ropy činil 7,85 milionů tun. Prodejní objemy rafinérských produktů dosáhly výše 6,62 milionů tun a petrochemických produktů úrovně 1,65 milionů tun. Investice v loňském roce dosáhly výše 6,7 miliard korun. Unipetrol je směřoval především do průběžné modernizace svých výrobních technologií, do stavby nové plynové kotelny etylenové jednotky a do stavby polyetylenové jednotky PE3.
 
V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpacích stanic v Česku a na Slovensku. V Česku vybavil dalších 36 čerpacích stanic konceptem rychlého občerstvení Stop Cafe, které je již dostupné na 306 stanicích ze současných 416 čerpacích stanic. To vedlo k meziročnímu nárůstu tržeb v oblasti občerstvení o 16,3 %. Unipetrol tak opět posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když zvýšil její tržní podíl na 24,3 % (k 31. říjnu 2019). Investice mířily v loňském roce také na Slovensko, kde v dubnu Benzina otevřela své aktivity a zahájila rychlou expanzi. Na konci roku spadalo do její sítě na slovenském trhu již deset čerpacích stanic, z toho dvě samoobslužné.
 
I nadále Unipetrol rozvíjel své aktivity v oblasti odpovědného a trvale udržitelného podnikání. Systematicky podporoval vzdělávání na všech úrovních od základních škol až po vysoké školy. Na podporu studentů, pedagogů a škol rozdělil v uplynulém roce finanční podporu ve výši přes osm milionů korun. Se svou nadací podporoval či realizoval také širokou paletu naučně-zábavných a vzdělávacích projektů, ve kterých propaguje chemii jako moderní, atraktivní a vysoce perspektivní obor.
 
Na projekty spojené s ochranou a podporou ochrany životního prostředí Unipetrol vynaložil téměř dvě miliardy korun. Ty investoval do modernizace výroby, optimalizace energetické náročnosti a snížení objemu emisí a odpadních materiálů. Kromě toho také spolupracoval s řadou neziskových organizací na projektech spojených s podporou přírody.
 
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 416 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila 129 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
 
Pro více informací navštivte sekci „Zodpovědná firma“ na www.unipetrol.cz.
 
Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz
 

 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL