Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Sedmnáct nadaných studentů z Meziboří si rozdělilo 262 tisíc korun
Velikost textu:  A AA
Sedmnáct nadaných studentů z Meziboří si rozdělilo 262 tisíc korun

05-09-2022  

Skupina ORLEN Unipetrol předala na začátku školního roku 17 studentům všech čtyř ročníků Střední školy Educhem v Meziboří u Litvínova prospěchová stipendia. Získali je na základě vynikajících studijních výsledků ve školním roce 2021/2022. Nadaní studenti oboru Aplikovaná chemie obdrželi motivační stipendia v celkové výši 262 tisíc korun. Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol udržuje partnerství se školou Educhem již mnoho let a podporuje výuku chemie a dalších přírodovědných oborů na středních a vysokých školách v České republice.

„Ve spolupráci se střední školou Educhem se dlouhodobě snažíme přilákat více mladých lidí k technickým oborům. Právě prospěchová stipendia využíváme jako motivační prostředky, díky kterým můžeme studenty chemických oborů podpořit a nalézt mezi nimi i nové talenty. Mám velkou radost, že i letos se nám podařilo ocenit na dvě desítky nadaných studentů, kteří jsou úspěšní nejen při studiu, ale i v odborných soutěžích a olympiádách. Všem oceněným přeji mnoho dalších úspěchů do budoucna a věřím, že jejich skvělý příklad bude motivací pro všechny potenciální zájemce o obor Aplikované chemie,“ říká Jiří Hájek, generální ředitel ORLEN UniCRE

„Jsme velmi rádi, že se díky prospěchovému stipendiu daří dlouhodobě zvyšovat motivaci studentů k lepším výsledkům a větší odpovědnosti.“ říká Helena Kripnerová, ředitelka Střední školy Educhem v Meziboří u Litvínova a dodává: „Studenti mohou získané znalosti z hodin chemie využít v reálném životě i v praxi, a to ku prospěchu svému i celé společnosti. Tímto bych chtěla společnosti ORLEN Unipetrol poděkovat nejen za udělená stipendia, ale také za veškerou podporu od praxí přes dlouhodobé brigády až po budoucí profesní uplatnění pro naše studenty,“ dodává ředitelka Educhemu

Prospěchová stipendia se za školní rok 2021/2022 udělovala studentům všech ročníků na základě vyhodnocení každého pololetí. Široká škála podmínek pro přiznání stipendia sahala od studijního průměru přes účast v soutěžích až po reprezentaci školy. Předpokladem byla rovněž absence neomluvených hodin a kázeňských postihů. ORLEN Unipetrol rozdělil mezi 17 nejlepších studentů celkem 262 000 korun. 

ORLEN Unipetrol se snaží svými aktivitami v oblasti vzdělávání zvyšovat zájem mladých lidí o technické a přírodovědné obory. Společnost podporuje studenty vyšších ročníků Střední školy Educhem také nabídkou praxe. Dvoutýdenní program probíhá především v laboratořích ORLEN Unipetrolu v Záluží u Litvínova. Okénko do nesmírně zajímavého světa chemie a dalších přírodních věd otvírají žákům, studentům i pedagogům speciální exkurze do provozů chemických závodů a nejrůznější besedy a workshopy. Absolventům Educhemu se otevírají možnosti pracovního uplatnění přímo ve výrobě, nebo mohou postoupit na ještě vyšší úroveň vzdělání ve vysokoškolských studijních programech Univerzitního centra VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, které sídlí ve výrobním areálu litvínovského závodu a studuje v něm na padesát studentů.

                    


Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku ORLEN Benzina provozuje 427 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je ORLEN Benzina od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 23 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává téměř 5 000 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. 

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, email: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz


​​​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL