Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  ORLEN Unipetrol spustil na čerpacích stanicích ORLEN Benzina pilotní projekt sběru upotřebeného kuchyňského oleje
Velikost textu:  A AA
ORLEN Unipetrol spustil na čerpacích stanicích ORLEN Benzina pilotní projekt sběru upotřebeného kuchyňského oleje

31-05-2023  

Na šesti čerpacích stanicích v Ústeckém kraji, konkrétně ve městech Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Litvínov a Most, mohou lidé odevzdávat upotřebený kuchyňský olej. Skupina ORLEN Unipetrol ve spolupráci s výzkumně vzdělávacím centrem ORLEN UniCRE, Českým vysokým učením technickým v Praze a Českou zemědělskou univerzitou v Praze spustila pilotní projekt, jehož cílem je zkoumání možností využití upotřebeného kuchyňského oleje a jeho efektivní přeměny v biopalivo a petrochemikálie. Projekt, který je spolufinancovaný Technologickou agenturou České republiky v rámci programu TREND, je plně v souladu se strategií skupiny ORLEN Unipetrol rozšiřovat výrobu energie a produktů z obnovitelných zdrojů.

Skupiny ORLEN Unipetrol chce být nejpozději do roku 2050 emisně neutrální. Konkrétní cíle jsou rozpracovány v rámci strategického rozvoje skupiny do roku 2030 a jedním z nich je i rozšíření principů cirkulární ekonomiky jak v rafinérském tak petrochemickém segmentu.

„Problematice efektivní přeměny odpadních materiálů v  surovinu, kterou lze využít jako kvalitní zdroj uhlíku pro výrobu pohonných hmot či plastů se zabýváme dlouhodobě. Myšlenka sběru kuchyňského oleje není nová. Nový a především bezpečnější a ekologicky šetrnější je způsob, jak chceme s tímto odpadem manipulovat a jak jej budeme upravovat. Existuje mnoho firem, které se specializují na sběr kuchyňského oleje především z restauračních zařízení. My se ale chceme soustředit především na domácnosti a nabídnout jim bezpečný a bezodpadový sběr upotřebených rostlinných olejů. V současnosti je sebraný olej přečisťován  a prodáván dál k výrobě metylesteru známého po zkratkou MEŘO. Společnost ORLEN Unipetrol je ale již dnes připravena využít přečištěné odpadní oleje  k výrobě bezkyslíkatého vysokocetanového  biopaliva známého pod zkratkou HVO, tj. hydrodeoxygenovaný rostlinný olej. Takto vzniklé biopalivo má lepší stabilitu než klasické MEŘO a vyšší cetanové číslo než motorová nafta. Při jeho výrobě i spalování navíc vzniká méně emisí oxidu uhličitého,“ vysvětluje Jiří Hájek, generální ředitel a předseda představenstva ORLEN UniCRE a.s.

Projekt, který je oficiálně pojmenován „Výzkum a vývoj technologie čistění a recyklace kuchyňských olejů včetně systému jejich sběru (EUCOTECH)“, byl spuštěn v roce 2021 a potrvá až do roku 2024. Je zaměřen na návrh systému decentralizovaného a automatizovaného sběru upotřebeného kuchyňského oleje (UCO, z angl. Used Cooking Oil) z domácností s následným výzkumem a vývojem vhodných separačních a rafinačních procesů pro jeho úpravu na surovinu ve formě hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO, z angl. Hydrodeoxygenated Vegetable Oil), kterou již  bude možno začlenit do procesu rafinérské a petrochemické výroby.

„Současné iniciativy v Česku zaměřené na komunální sběr kuchyňského oleje spojuje několik faktorů. V prvé řadě má většina iniciativ pouze lokální působnost – většinou se jedná o spolupráci obce a lokální odpadové společnosti, aby tak byla splněna zákonná povinnost zajištění třídění komunálního kuchyňského oleje. Obecně disponují omezeným počtem sběrných míst. Dalším společným rysem je sběr použitého oleje v plastových nádobách, např. PET lahvích, které občané vhazují do označených plastových popelnic, ve většině případů umístěných v prostorách sběrných dvorů“, vysvětluje doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D., zástupce vedoucího katedry chemie České zemědělské univerzity v Praze a dodává: „V rámci projektu EUCOTECH jsme společně vytvořili dostupnou síť sběrných míst, jejíž ambicí je rozšíření po celém Česku. Chceme změnit přístup široké veřejnosti a přimět ji tak k dalšímu, systematickému sběru odpadu.“ 

Od začátku června letošního roku až do konce roku 2024 se mohou lidé v Ústeckém kraji zapojit do sběru upotřebeného kuchyňského oleje na šesti čerpacích stanicích ORLEN Benzina v Ústeckém kraji. Bližší informace jsou dostupné na internetové stránce sbirejolej.cz​ nebo v aplikaci ORLEN Benzina. „V rámci projektu jsme nyní vstoupili do fáze, kdy chceme pilotně ověřit vyvinutou technologii čištění a úpravy použitého oleje na produkty vhodné pro další zpracování v rafinérských a petrochemických procesech a připravit dokumentaci pro automatizovaný sběr a zpracování oleje ve velkém měřítku. Dovolujeme si oslovit širokou veřejnost, aby se do tohoto vědeckého projektu zapojila a pomohla tak životnímu prostředí. Předpokládáme, že do konce roku 2024 takto získáme pro výzkumné účely až 20 tun upotřebeného kuchyňského oleje,“ pokračuje Jiří Hájek.

Zapojení do projektu je snadné. Po registraci v aplikaci ORLEN Benzina, si zájemci vyzvednou standardizovanou nádobu určenou pro skladování použitého oleje v domácnostech. Po naplnění ji mohou odevzdat 24 hodin denně sedm dnů v týdnu na jedné ze šesti čerpacích stanic ORLEN Benzina do poloautomatického sběrného boxu vyměnit za prázdnou nádobu. „Speciální sběrné nádoby umožňují opakovatelné použití a snižují hygienická rizika spojená s nakládáním s odpady. Nevznikají také žádné pevné plastové odpady znečištěné oleji, které by bylo nutno likvidovat skládkováním nebo spalováním. Předem děkujeme všem lidem, kteří se do sběru použitého kuchyňského oleje zapojí,“ uzavírá Jiří Hájek.

Sběr upotřebených kuchyňských olejů je realizován v rámci projektu FW03010367 EUCOTECH, spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.

                      


Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největší multi-energetickou společností ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává téměř 6 000 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz


« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL