Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Čistý zisk Unipetrolu za rok 2015 přesáhl 7 miliard korun
Velikost textu:  A AA
Čistý zisk Unipetrolu za rok 2015 přesáhl 7 miliard korun

28-01-2016  

​• Velmi dobré finanční výsledky v roce 2015, i přes mimořádnou událost na etylénové jednotce
• Provozní zisk EBITDA LIFO dosáhl 10,879 miliardy korun
• Tržby společnosti činily 108,907 miliardy korun
• Velmi dobré využití rafinérských kapacit na úrovni 84 %, objem zpracované ropy dosáhl 6,496 mil. tun
• V roce 2015 společnost Unipetrol dokončila akvizici podílu společnosti Eni v České rafinérské, zahájila projekt výstavby nové polyetylénové jednotky PE3 a uzavřela dohodu se společností OMV ohledně nákupu čerpacích stanic

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 společnost Unipetrol dosáhla provozního zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) v hodnotě 807 milionů korun a čistého zisku 182 milionů korun. Finanční výsledky posledního čtvrtletí byly ovlivněny omezenou výrobní kapacitou litvínovské rafinérie a zejména pak významným poklesem petrochemické výroby a prodejních objemů petrochemických produktů v důsledku mimořádné události na etylénové jednotce ze dne 13. srpna 2015. Pozitivně se do výsledku promítly meziročně vyšší rafinérské i petrochemické marže, vyšší prodeje rafinérských produktů nebo interní projekty v oblasti provozní dokonalosti. Na konci roku 2015 firma dosáhla velmi dobré finanční situace, čistá hotovost dosáhla hodnoty 5,86 miliardy korun.

„Za rok 2015 společnost Unipetrol dosáhla mimořádného provozního zisku na úrovni téměř 11 miliard korun. Podařilo se nám využít příznivého makroprostředí, především velmi dobrých rafinérských i petrochemických marží, a také zvýšit prodeje rafinérských produktů po dokončení akvizice akciového podílu v České rafinérské,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski. „Prostřednictvím interních iniciativ v oblasti provozní dokonalosti, které patří mezi základní pilíře naší střednědobé strategie, jsme vylepšili provozní zisk v roce 2015 o 1,7 miliardy korun,“ dodává Marek Świtajewski.

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, společnost ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 vykázala provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 553 milionů korun. Výsledku segmentu pomohly velmi dobré rafinérské i petrochemické marže, které však v důsledku mimořádné situace na etylénové jednotce společnost využila jen v omezené míře. Kladně se promítly i meziročně vyšší prodeje rafinérských produktů, vyšší hodnota rozdílu mezi cenami ropy Brent a Ural nebo pozitivní vývoj směnných kurzů. Negativní vliv na výsledek downstream segmentu měl meziroční pokles prodejních objemů petrochemických produktů v důsledku mimořádné události na etylénové jednotce, vyšší fixní náklady ve společnosti Česká rafinérská (po převzetí akciového podílu od společnosti Eni), dodatečné náklady na obnovu etylénové jednotky, efekt přecenění zásob v důsledku poklesu ceny ropy a nižší prodejní marže rafinérských a petrochemických produktů.   

V rafinérské části segmentu downstream bylo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 dosaženo objemu 1,568 mil. Tun zpracované ropy, což představuje meziroční nárůst o 20 %, zejména díky větší rafinérské kapacitě po převzetí podílu Eni v České rafinérské na konci dubna. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 53 % na úroveň 1,609 mil. tun. Z důvodu mimořádné události na etylénové jednotce kleslo využití rafinérských kapacit v posledním čtvrtletí roku 2015 na 72 %.

Výsledky petrochemické části segmentu downstream byly výrazně ovlivněny mimořádnou situací na zařízení etylénové jednotky. Prodejní objemy petrochemických produktů tak meziročně klesly na 225 tis. tun (-49 %). Společnost i nadále provozovala výrobu polymerů – polyetylén a polypropylén – a to díky omezené dostupnosti externích a interních dodávek etylénu a propylénu, jež jsou za normálních okolností produkovány zejména etylénovou jednotkou v litvínovském závodě.

Maloobchodní segment zaznamenal ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 velmi dobrou úroveň provozního zisku EBITDA LIFO ve výši 288 mil. korun. Pozitivně se do výsledku segmentu promítly vyšší prodeje paliv vyvolané aktivitami společnosti v oblasti prodeje a marketingu, vyšším kvalitativním standardem služeb, nižší cenovou hladinu vyvolanou poklesem ceny ropy a oživením tuzemské ekonomiky. Lepších prodejních výsledků společnost dosáhla také v rámci nepalivové části segmentu, konkrétně v prodejnách a nabídce občerstvení. Negativní vliv na výsledky maloobchodního segmentu měly meziročně nižší palivové marže. Společnost Benzina zvýšila svůj tržní podíl na 15,8 % (údaj z konce října 2015).

Provozní výsledky za rok 2015 výrazně ovlivnila mimořádná událost na etylénové jednotce ze dne 13. srpna 2015. Unipetrol má sjednáno pojištění jak proti poškození majetku, tak proti souvisejícímu přerušení provozu. Skupina předpokládá, že na základě podmínek uvedených v pojistné smlouvě a odhadů provedených ke konci roku 2015, by měla mít nárok získat zpět náklady na opravu škody na majetku v odhadované výši přibližně 4,1 mld. Kč, ušlý obchodní zisk v roce 2015 v odhadované výši přibližně 2,4 mld. Kč a ostatní provozní náklady vzniklé v souvislosti s požárem ve výši přibližně 156 mil. Kč. K obnovení částečného provozu etylénové jednotky (na úrovni 65 %), včetně související petrochemické výroby a zvýšení využití kapacity litvínovské rafinérie, by mělo dojít v červenci 2016. Standardní provoz etylénové jednotky při maximálním využití kapacity je předběžně odhadován na říjen roku 2016.
 
UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává 3800 lidí.
 
Kontakt:
Mikuláš Duda
Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.
telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520
e-mail: mikulas.duda@unipetrol.cz
 
Příloha č. 1
Konsolidované neauditované finanční výsledky (v milionech Kč)
 
 
4Q14
3Q15
4Q15
FY2014
FY2015
 Výnosy
28 915
29 452
22 957
123 938
108 907
EBITDA LIFO
2 613
3 002
807
2 852
10 879
EBITDA
1 101
2 470
708
1 024
10 642
EBIT
590
1 975
243
-1 246
8 715
Čistý zisk
598
1 582
182
-556
7 036
 
 
Ukazatel EBITDA LIFO – rozdělení podle segmentů (v miliónech Kč)
 
 
4Q14
3Q15
4Q15
 EBITDA LIFO, z čehož
2 613
3 002
807
    Downstream
2 323
2 719
553
     Maloobchod
316
283
288
 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL