Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Zodpovědná firma/  Udržitelný rozvoj
Velikost textu:  A AA
Udržitelný rozvoj
​​
  
 
 
 
 

 ______________________________________________________________________


Deset principů organizace spojených národů Global Compact v oblasti:

 

​Lidská práva

​​
   

Zásada 1: Podniky by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv;

Zásada 2: Ujišťuje se, že se nepodílí na porušování lidských práv.


 

Práce

​​

   

Zásada 3: Podniky by měly prosazovat svobodu sdružování a uznávat práva na kolektivní vyjednávání;

Zásada 4: Odstraňovat všechny formy nucené práce;

Zásada 5: Zabraňovat dětské práci;

Zásada 6: Odstraňovat diskriminaci v zaměstnání.


 

​Životní prostředí

​​

   

Zásada 7: Podniky by měly podporovat preventivní přístup k životnímu prostředí;

Zásada 8: Provádět iniciativy na podporu větší odpovědnosti za životní prostředí;

Zásada 9: Podporovat rozvoj a šíření ekologických technologií.


 

​Boj proti korupci

​​


Zásada 10: Podniky by měly bojovat proti korupci ve všech jejích podobách, včetně vydírání a úplatkářství.

 

Přijímáme opatření na podporu dosažení následujících cílů udržitelného rozvoje do roku 2030​

​​​​​​​​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL