Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Oznámení vzniku a trvání události vyšší moci
Velikost textu:  A AA
Oznámení vzniku a trvání události vyšší moci

14-08-2015  

​V návaznosti na oznámení společnosti UNIPETROL, a.s, o neplánované odstávce petrochemické výroby v Litvínově zveřejněné dne 13. srpna 2015 s politováním oznamujeme, že  dne 13. srpna 2015 došlo k závažné havárii (výbuch a následný požár) ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, Česká republika a následné neplánované odstávce petrochemické výroby ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, Česká republika (a to zejména jednotek - ethylenová jednotka, výrobny polyethylen 1 a polyethylen 2 a výrobna polypropylen). V návaznosti na tuto událost byly dočasně uzavřeny i železniční a silniční přístupové cesty k výrobnímu závodu Litvínov – Záluží.

Tato událost představuje mj. mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. a mimo její kontrolu tj. událost vyšší moci. Tato překážka - událost vyšší moci i nadále trvá.

Vznik a trvání výše uvedené překážky - události vyšší moci na straně společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. znemožňuje společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. řádně plnit své závazky vyplývající ze smluvních vztahů se svými obchodními partnery.

Nastalá překážka - událost vyšší moci - vylučuje odpovědnost společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. a zprošťuje společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s obchodními partnery, zejména povinnosti k náhradě škody či jiné újmy nebo povinností z jiných sankčních ustanovení smluv.

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL