Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Regulatorní oznámení/  Nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL, a.s.
Velikost textu:  A AA
Nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL, a.s.

28-08-2018  

​Společnost UNIPETROL, a.s. (dále jen „UNIPETROL“) oznamuje, že valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s., konaná dne 28. srpna 2018, přijala rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL na společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (dále jen PKN ORLEN S.A.), akciovou společnost založenou a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsanou v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860, jako hlavního akcionáře dle § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích.

Dle uvedeného rozhodnutí valné hromady poskytne společnost PKN ORLEN S.A., za podmínek stanovených tímto rozhodnutím valné hromady a příslušnými právními předpisy, ostatním akcionářům společnosti UNIPETROL, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti UNIPETROL, peněžité protiplnění ve výši 380 Kč za jednu akcii společnosti UNIPETROL.

Důležité upozornění

Dle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k ostatním akciím společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN S.A. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku. Společnost UNIPETROL zveřejní informaci ohledně dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku formou regulatorního oznámení – vnitřní informace.

 

V Praze, 28. srpna 2018
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 33/2018

Ke stažení

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL