Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Regulatorní oznámení/  Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Unipetrol
Velikost textu:  A AA
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Unipetrol

26-07-2018  

Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 3020 Identifikační číslo: 61672190 (dále jen „společnost“),
 
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),
která se bude konat dne 28. srpna 2018 od 9.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ
140 00,


s tímto pořadem:
 
1. Zahájení valné hromady

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

3. Volba osob do orgánů valné hromady
 
4. Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře

5. Závěr valné hromady
 
Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21. srpen 2018.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.
 
Celý text pozvánky

Kompletní sada dokumentů před řádnou valnou hromadou ke stažení na internetových stránkách Unipetrolu na následujícím ODKAZU.

V Praze, 28. července 2018
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 32/2018

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL