Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Regulatorní oznámení/  Rozhodnutí o rozdělení zisku
Velikost textu:  A AA
Rozhodnutí o rozdělení zisku

08-06-2017  

​Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje:
a) rozdělení celého nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 ve výši 47 358 727,78 Kč mezi akcionáře společnosti; a
b) rozdělení části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši
1 457 719 813,42 Kč (z celkového nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 9 238 862 228,00 Kč) mezi akcionáře společnosti.

Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi akcionáře společnosti (dále jen „dividenda“) činí 1 505 078 541,20 Kč. Dividenda představuje 8,30 Kč v přepočtu na jednu (1) akcii společnosti před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 31. květen 2017. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Dividenda je splatná dne 7. září 2017. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171. Výplata dividendy končí dnem 7. září 2021.


V Praze, 7. června 2017
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 16/2017

Soubor ke stažení

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL