Velikost textu:  A AA
2016
 

​Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat 21. června 2016 od 11:00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSC 140 00.
 
Dokumenty ke stažení před řádnou valnou hromadou:

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu

2. Celkový počet akcií a hlasů

3. Plná moc – fyzické osoby

4. Plná moc – právnické osoby

5. Účast akcionáře na valné hromadě

6. Jednací řád valné hromady

7. Volba osob do orgánů valné hromady

8. Zpráva představenstva

9. Souhrnná vysvětlující zpráva

10. Zpráva dozorčí rady

11. Stanovisko dozorčí rady

12. Zpráva z činnosti výboru pro audit

13. Zpráva auditora a individuální účetní závěrka

14. Zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka

15. Zpráva o vztazích

16. Návrh na rozdělení zisku za rok 2015

17. Odvolání a volba členů dozorčí rady

18. Nesouhlas s konkurenční činností

19. Odvolání a jmenování členů výboru pro audit

20. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

21. Protinávrh akcionáře ze dne 10.5.2016

22. Oznámení protinávrhu akcionáře včetně stanoviska představenstva

23. Stanovisko představenstva k žádosti akcionáře ze dne 7.5.2016

24. Stanovisko představenstva k žádosti akcionáře ze dne 11.5.2016

25. Stanovisko představenstva k žádosti akcionáře ze dne 16.5.2016

26. Protinávrh akcionáře za dne 23.5.2016

27. Protinávrh akcionáře včetně stanoviska představenstva

28. Protinávrh akcionáře ze dne 31.5.2016

29. Protinávrh akcionáře včetně stanoviska představenstva


Dokumenty ke stažení po řádné valné hromadě: 

Rozhodnutí o výplatě dividendy

Rozhodnutí řádné valné hromady 2016

Přehled výsledků hlasování

Zápis z valné hromady 2016

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL